Dopravní akademie

Studijní obor je zaměřený na Ekonomiku dopravy a zasílatelství.

Management dopravy

V předmětu se vyučuje

Dopravní technika

V předmětu se vyučuje

Ekonomika dopravního podniku

V předmětu se vyučuje

Zasílatelství

Ekonomika dopravy a zasílatelství